Prosíme o pomoc při nákupu veterinární techniky-Vyšetřovací stůl a hospitalizační boxy.

Prosíme o pomoc při nákupu veterinární techniky-Vyšetřovací stůl a hospitalizační boxy.

Vzhledem k finanční náročnosti a nedostatku financí hledáme sponzory pro nákup veterinární techniky do našeho útulku.Jedná se o vyšetřovací stůl a hospitalizační boxy.

 

 

Prostřednictvím svého daru se můžete stát partnerem konkrétního programu Nadace Otevřená dlaň. Nyní můžete podpořit aktuální projekt:
Výstavba útulku pro psy a kočky Voříšek.

Číslo účtu nadace: 155319024/0300 partnera útulku

číslo účtu útulku Voříšek: 27-8909840227/0100  

JAK UPLATNIT DAR JAKO NEZDANITELNOU ČÁSTKU

Fyzické osoby

Dar je nezdanitelnou částkou pokud úhrná hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000 kč.V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně z příjmů .

Právnické osoby

Hodnota jednoho daru musí alespoň činit 2000 kč nebov úhrnu nejvýše 5% ze základu daně z příjmů.

Máteli zájem o zaslání potvrzení o daru využijte možnost darovací smlouvy

Na základě darovací smlouvy (doc) můžete podpořit činnost Nadace Partnerství libovolnou částkou.

        

vybaveni-utulku.jpg
hospbox1.jpg

 23 000 kč      15 000 kč,záleží na velikosti

děkujeme za pomoc  


Nadace Otevřená dlaň


"Nadace Otevřená dlaň" 

 

 

 

  3.12. 2007

další články


pes
 
Historie je více naplněna příklady o věrnosti psů než o věrnosti přátel.

Guy de Maupassant

Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.

Josh Billings

Pes pozná dobrého člověka. Jenže, co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde.

Cyril Šedý

Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi, avšak lidé se vždy nechovají jako lidé.
Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.

Ben Williams

Psí oči by neměly být smutné, pojďme pro to společně něco udělat

útulek Voříšek

Pokud jsou týraní, nerozumí proč... Pokud nejsou milováni, nepochopí proč... Jsou-li zrazenini člověkem, nepocitťují zášť a přesto milují...
Sami si nedokáží pomoci... ...Staťe se jejich strážným andělem
Bude to právě váš krok? Který pomůže zvířeti v nouzi, které se nemůže osudu bránit a je právě na nás lidech to napravit!