Strážní andělé

 

Chcete se stát nařím strážným andělem  Můžete zaslat nebo přivest libovolný finančí příspěvek, kterým podpoříte provoz a jeho provozní náklady jako jsou energie, veterinární péče, krmivo, léčiva a jiné služby související s chodem útulku  a tak pomáhat  jeho poslání pomáhat opuštěným a týraným pejskům. I malá částka může pomoci a je vitáná. Za každou korunu jsme my i pejsci, kterým společně pomáháme nesmírně vděčni. Předem děkujeme za Vaši podporu.

 Certifikát

Na památku od nás obdržíte Certifikát k finančnímu daru, na kterém bude uvedeno Vaše jméno a částka, kterou se rozhodnete pejsky podpořit.

 

 

banner-2014.jpg

 

Finanční pomoc:
Jsme soukromý útulek a proto je každičká zdánlivě třeba malinká finanční pomoc důležitá a vítána. Finanční příspěvky se používají na všechno, co je v útulku zrovna potřeba opravit, na léčbu a veterinární úkony, nakoupení krmení pro psy, kteří jsou v útulku už na naše náklady. Pokud se rozhodnete právě pro finanční pomoc, příspět můžete formou

- Hotovostní: můžete předat přímo v útulku o proti přímového dokladu.


- trvalým příkazem či jednorázovým finančním příspěvkem - na 50kč, 100kč, 200kč, 500kč, 1000kč či jakou Finanční pomoc pejskům z útulku Voříšek náš nový pro veřejnost otevřený

Transparentní účet číslo 43-7715910237/0100 variabilní symbol 255

                                      IBAN CZ7901000000437715910237

 

NEBO

běžný účet-provozní účet 5402592339/0800


zde se však konkrétní upotřebení daru nezveřejňuje

Můžete zaslat nebo přivest libovolný finančí příspěvek, kterým podpoříte provoz útulku a jeho poslání pomáhat opuštěným a týraným pejskům. I malá částka může pomoci a je vitáná. Za každou korunu jsme my i pejsci, kterým společně pomáháme nesmírně vděčni. Předem děkujeme za Vaši podporu.

 

 

 
Historie je více naplněna příklady o věrnosti psů než o věrnosti přátel.

Guy de Maupassant

Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.

Josh Billings

Pes pozná dobrého člověka. Jenže, co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde.

Cyril Šedý

Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi, avšak lidé se vždy nechovají jako lidé.
Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.

Ben Williams

Psí oči by neměly být smutné, pojďme pro to společně něco udělat

útulek Voříšek

Pokud jsou týraní, nerozumí proč... Pokud nejsou milováni, nepochopí proč... Jsou-li zrazenini člověkem, nepocitťují zášť a přesto milují...
Sami si nedokáží pomoci... ...Staťe se jejich strážným andělem
Bude to právě váš krok? Který pomůže zvířeti v nouzi, které se nemůže osudu bránit a je právě na nás lidech to napravit!
PSI JSOU LÉČITELÉ Žijí mnohem krásnějším životem než lidé.Psi chtějí jen dávat a dostávat lásku a z toho bychom si měli vzít ponaučení.

Dr. Bernie S. Siegel

Nikdy si nepořizujte psa pokud ho nezahrnete do vašich nových plánů.
Nejlepší lékař má 4 tlapky, čumáček a obrovské srdce
Psi zanechávají otisky na našich srdcích