nalez.jpg

 

 • Podle občanského zákona není nalezené zvíře věc nalezená. Podle zákona je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Obec má ze zákona povinnost postarat se o nalezené toulavé zvíře (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.). Městská policie je orgánem města / obce, proto je Vaše oznámení na městskou policii města považováno jako oznámení nálezu obci, které následně vzniká povinnost se o nalezené zvíře postarat. Obec by proto měla mít nastavené postupy jak zajistit odchyt nalezeného toulavého psa. Jsou však obce, především menší, které vlastní městskou policii nemají zřízenou, proto v případě, kdy naleznete psa v takovéto obci, kde není zřízena městská policie musíte řešit přímo s obecním úřadem / starostou. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Zákon o veterinární péči navíc výslovně uvádí, že obec hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám (zákon č. 166/1999 Sb.). Neznámý, původní majitel má právo na vrácení zvířete do 4 měsíců od vyhlášení hledání majitele zvířete obcí. Pokud naleznete pejska a přivezete ho do útulku, náš útulek ho nepřijme. Můžeme přijmout pejksa jen od policie či úřadů!

 •  

  • Prosím nezapomeňte, že neodevzdáním a zadržováním pejska u Vás, rapidně snížíte šanci majitele pejska najít !!!

   

   

  ztrata.jpg

  To, že se pes zatoulá, se může stát každému. Důležité je udělat maximum pro jeho nalezení a návrat domů. 

  • Čím více lidí o ztrátě ví, tím lépe

  Zavolejte starostovi obce, kde se pes ztratil, případně místní městskou/obecní policii. Můžete to oznámit i PČR. U policií vždy žádejte, aby si tu informaci poznamenali. Pokud je pes označený (čip, tetování) kontaktujte registry a databáze, kde je registrovaný. Dále kontaktujete i starosty/MP okolních obcí. Kontaktujte nejbližší útulky (čím déle od zmizení psa, tím i vzdálenější) nejlépe telefonicky i mailem+fotografie a číslo čipu. Dále obvolejte veterinární zařízení. V okolí vyvěste letáčky s popisem a fotografií. Popis pejska je velmi důlěžitý a měl by být co nejvíce podrobný:  plemeno nebo zdali se jedná o křížence, barvu a typ srsti (dlouhá, krátká, kudrnatá, hrubáa, ježatá,...), zvláštní znaky (chybí mu kus ucha, kulhá, má bulku na hřbětě atd...), věk a označení (čip, tetování,...), velmi pomůže i fotka kde je pejsek dobře vidět. Nezapomeňte uvést kde a kdy se pejsek ztratil, telefonní číslo a adresu. Využijte i sociální sítě, zde se vše šíří velkou rychlostí.

  • Policiím, útulkům a ordinacím se zkuste po pár dnech připomenout, při předávaní služeb, se může informace založit. Pokud jste Vašeho psa našli, kontaktujte všechny a oznamte jim to, letáčky strhněte.

  Náklady na odchyt a dopravu a pobyt v případě, že je znám majitel jsou náklady následně faktůrovány majiteli pejska.

  Vydání pejska majiteli, je možné až po prokázání totožnosti pejska, očkovací průkaz + číslo čipu a identifikaci majitele !!! 

   
  Historie je více naplněna příklady o věrnosti psů než o věrnosti přátel.

  Guy de Maupassant

  Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.

  Josh Billings

  Pes pozná dobrého člověka. Jenže, co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde.

  Cyril Šedý

  Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi, avšak lidé se vždy nechovají jako lidé.
  Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.

  Ben Williams

  Psí oči by neměly být smutné, pojďme pro to společně něco udělat

  útulek Voříšek

  Pokud jsou týraní, nerozumí proč... Pokud nejsou milováni, nepochopí proč... Jsou-li zrazenini člověkem, nepocitťují zášť a přesto milují...
  Sami si nedokáží pomoci... ...Staťe se jejich strážným andělem
  Bude to právě váš krok? Který pomůže zvířeti v nouzi, které se nemůže osudu bránit a je právě na nás lidech to napravit!
  PSI JSOU LÉČITELÉ Žijí mnohem krásnějším životem než lidé.Psi chtějí jen dávat a dostávat lásku a z toho bychom si měli vzít ponaučení.

  Dr. Bernie S. Siegel

  Nikdy si nepořizujte psa pokud ho nezahrnete do vašich nových plánů.
  Nejlepší lékař má 4 tlapky, čumáček a obrovské srdce
  Psi zanechávají otisky na našich srdcích