Jsme moc rádi, že nám rapidně stoupá počet nových venčitelů a to především z Olomouce moc nás to těší a hlavně naše svěřence za co MOC DĚKUJEME !

Počet venčitelů není nijak omezen, je dán pouze počtem pejsků, kteří od nás odchází do nových domovů.

 • Počet pejsků vhodný k venčení je omezený a proto Vám doporučujeme zavolejte ☎️606 855 797☎️ si dopředu a ověřte si zadali máme ještě nějakého pejska k venčení ať předejdeme zklamání.
 • Stejně tak pokud chcete pejska venčit společně s Vaší ratolestí s dítětem, Vám doporučujeme zavolejte ☎️606 855 797☎️ si 1 den dopředu a ověřte si zdali ještě máme vhodného pejska k venčení s dítětem,  ať předejdeme zklamání. Rezervování pejska platí do 13h.

 

 

pes-venceni-2.jpg

 

 

Máte-li zájem vzít pejska na procházku, budeme za to moc rádi, ale hlavně naše lásky ušaté,, naši svěřenci, kterým tím velmi zpříjemníte den a uděláte jim velkou radost.

 

marodek-3.jpg

 

Podmínky venčení pejsků:

 • nepozději pejska na procházku vydáváme v 14:45 a vrátít pejska nejpozději 15 minut před koncem návštěvní doby útulku a to do 15:45
 • venčitel musí být starší 18 let a soubou mít platný občanský průkaz bez kterého pejska na procházku nevydame.
 • pokud je venčitel mladší 18let, musí být v útulku a během venčení pod dohledem a v doprovodu rodiče.
 • Nezapomeňte si prosím vzít na sebe oblečení, u kterého Vám bude lhostejný stav na konci venčení.
 • budeme rádi pokud budete sebou mít sáčky na bobany • Venčitel se zavazuje

  1. mimo areál Útulku pro opuštěné psy Voříšek bude dodržovat platné právní předpisy, vč. obecně závazných vyhlášek, které se vztahují na držitele psů nebo osoby doprovázející psa.
  2. při  venčení se bude řídit pokyny obsaženými v tomto prohlášení a pokyny  zaměstnanců útulku, budu dbát o bezpečnost zvířete, v žádném případě nebudu pouštět psa z vodítka a rovněž nikde neponechám psa uvázaného bez dozoru. Pokud je pes při převzetí z útulku opatřen náhubkem, nesmím jej po celou dobu venčení sejmout.
  3. se svěřeným psem bude zacházet šetrně a citlivě, při manipulaci nebudu používat násilí.
  4. bude se během venčení přiměřeně vyhýbat ostatním psům a zvířatům, abych předešel vzájemnému napadení (zranění).
  5. že byl přiměřeně poučen zaměstnancem útulku o povaze psa.
  6. po dobu venčení plně za psa zodpovídám a případnou škodu z působenou útulku a škodu způsobenou  psem při venčení  v plné výši uhradí.
  7. bere na vědomí, že po zaměstnancích útulku mohu požadovat k venčení současně pouze  jednoho psa, nesvěří psa jiné osobě a to ani osobě blízké.
  8. vyzvednu psa na venčení nepozději 14:45 tak aby měl dostatečnou procházku minimálně 45 minut.
  9. vrátím psa nejpozději 15 minut před koncem návštěvní doby Útulku, a to v den vydání psa k venčení.
  10. Při porušení doporučení ošetřovatele a uvedených podmínek pro venčení, nebude tomuto venčiteli, už  vydán žádný pejsek na procházku !!!
  11.  

 

verunka.jpg 

Venčení probíhá :

v dny a dobu určenou pro veřejnost. Děkujeme, že respektujete návštěvní dobu pro veřejnost.

 

Vstup pro veřejnost

 
 Pondělí  10:00 - 12:00
 Pátek  13:00 - 16:00
 Sobota POZOR víkendů ZMĚNA !!!

(04.05.,11.05.,18.05.,25.05.,01.06.,15,06.,22.06.2024)

 13:00 - 16: 00
 Neděle  13:00 - 16:00
 Úterý - Středa - Neděle  zavřeno, klidový režim
 Státní svátky, Štědrý den a Nový rok  zavřeno

 

 • Upozornění! Počet dobrovolníků v útulku je omezen počtem pejsků.

Děkujeme za pochopení.

 

 
Historie je více naplněna příklady o věrnosti psů než o věrnosti přátel.

Guy de Maupassant

Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.

Josh Billings

Pes pozná dobrého člověka. Jenže, co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde.

Cyril Šedý

Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi, avšak lidé se vždy nechovají jako lidé.
Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.

Ben Williams

Psí oči by neměly být smutné, pojďme pro to společně něco udělat

útulek Voříšek

Pokud jsou týraní, nerozumí proč... Pokud nejsou milováni, nepochopí proč... Jsou-li zrazenini člověkem, nepocitťují zášť a přesto milují...
Sami si nedokáží pomoci... ...Staťe se jejich strážným andělem
Bude to právě váš krok? Který pomůže zvířeti v nouzi, které se nemůže osudu bránit a je právě na nás lidech to napravit!
PSI JSOU LÉČITELÉ Žijí mnohem krásnějším životem než lidé.Psi chtějí jen dávat a dostávat lásku a z toho bychom si měli vzít ponaučení.

Dr. Bernie S. Siegel

Nikdy si nepořizujte psa pokud ho nezahrnete do vašich nových plánů.
Nejlepší lékař má 4 tlapky, čumáček a obrovské srdce
Psi zanechávají otisky na našich srdcích